Chưa được phân loại

Kinh nghiệm thành công

Tính toán ra các phương án dự trù trước khi trao đổi ( Lên kịch bản )

  1. Phương án A mình được bao nhiêu , được gì mất gì
  2. Phương án B chấp nhận giá thấp vì nhiều yếu tố khách quan theo thực tế và quy định tiều chuẩn ( Nhưng vẫn đảm bảo mình đủ chi phí ) . Và phải nói ra được cho bên A hiểu được vấn đề khó khắn, thông cảm cho mình. Bên A phải có cảm giác ngại khi buộc mình phải chấp nhận đơn giá đó
  3. Chi tiền phải tạo được tâm thế làm chủ cuộc chơi

Chủ động nghĩ phương án , không phụ thuộc vào ai cả ( Muốn làm được việc này phải có trình độ và kiến thức nhất định => cần phải trau rồi thường xuyên )

( ý kiến khác là tham khảo , quyết là ở mình).

No Comments

    Leave a Reply